Dasju (Hind)

Dasju [dasyu] – nejčastější védský název pro předárijské obyvatelstvo Indie. Jsou popisováni jako obyvatelé opevněných sídel (pura), tmavé pleti, se silnými rty a ploským nosem, a jako nepřátelé Indry a uctívači fallu. Po jejich porobení se časem význam slova změnil a výraz dasju označuje druh démonů.

Karel Werner