Delmedigo, Elijahu ben Moše (JKI-J)

Delmedigo, Elijahu ben Moše (asi 1460 až 1493) Žid. filosof z Kréty. Překládal pro novoplatonika Pico della Mirandolu (1463-1494) z hebr. do lat. spisy arab. filosofa ibn Rušda (Averroes). Přednášel na univerzitě v Padově, která byla jedním z center averroismu. Jeho fil. myšlení se ještě pohybuje v rámci radikálního aristotelismu, včetně umírněného pojetí teorie dvojí pravdy, podle které náboženství a filosofie vypovídají jednu pravdu v dvojí podobě. Její fil. podoba je určena pro filosofy, náb. pro lid.

Vladimír Sadek