Delmedigo, Josef Šlomo (JKI-J)

Josef Šlomo Delmedigo

Delmedigo, Josef Šlomo (1591-1655) Žid. učenec a filosof. Narodil se na Krétě, studoval v Itálii, kde byl jeho učitelem také Galileo Galilei (1564-1642). Působil jako lékař v řadě zemí, naposledy v Praze, kde je pochován na Starém žid. hřbitově. Je typem renesančního polyhistora, který se zapsal nejen do dějin filosofie, ale také matematiky a astronomie. Byl rovněž sběratelem rukopisů a vzácných tisků, sepsal řadu spisů fil. a věd. obsahu.

Vladimír Sadek