Dionýsios Areopagita (JKI-K)

Dionýsios Areopagita Pseudonym neznámého řec. píšícího teologa 5.-6. stol. ze Sýrie či Konstantinopole, který se představuje jako bibl. D.A. (Sk 17, 34). Z jeho děl se dochovala čtyři pojednání (O božských jménech, Mystická teologie, Nebeská hierarchie, Církevní hierarchie) a deset listů. D.A. spojuje myšlenky pozdního novoplatonismu (božské Jedno, které v potrojných hierarchiích vychází ze sebe a ve zpětném pohybu očištění, osvícení a sjednocení vše přivádí k sobě) s kř. vírou v božskou Trojici a v prostředkující roli Krista-Bohočlověka a církve. V lat. překladech D. spisy silně ovlivnily záp. středověk.

Lenka Karfíková