Drávidové (Hind)

Drávidové – jméno neárijských obyvatel, hovořících drávidskými jazyky. Mají starobylý původ a pocházejí z oblasti Středozemního moře, nyní však tvoří převážnou většinu obyvatel jižní Indie. Jejich předkové byli nejpočetnější složkou obyvatelstva harappské civilizace před příchodem Indoárijců, kteří si je poté zčásti podrobili, ale většinu jich zatlačili na jih. Dodnes však se zachovala v Balúčistánu etnická skupina, která hovoří drávidským jazykem brahuí. V jižní Indii se Drávidové dělí na čtyři hlavní národnosti s vlastními drávidskými jazyky (tamilština, kannadština, telugština a malajálamština).

Literatura:
Deshpande, M. M. – P. E. Hook (1979), Aryan and non-Aryan in India, East Lansing: Michigan State University.

Karel Werner