Dubnow, Simon (JKI-J)

Dubnow, Simon (1860-1941) Historik a publicista. 1906-1922 spolupracoval s různými rus.-žid. periodiky a zasazoval se o náb. reformu uvnitř Židovstva. Nejprve působil jako soukromý učenec v Sankt Petěrburgu, od 1917 jako docent historie na nově zřízené žid. vysoké škole. 1922 přesídlil do Berlína, po nástupu nacistů k moci se vrátil do Rigy, kde byl nacisty zavražděn. Zabýval se dějinami Židů v Polsku, Rusku a Bělorusku (Geschichte der Juden in Russland und Polen, 1916-1920) a dějinami chasidismu (Geschichte des Chassidismus, 1931). Jeho nejvýzn. dílem jsou desetisvazkové Weltgeschichte des jüdischen Volkes (Světové dějiny žid. národa, 1925-1929), v nichž se věnoval i soc. dějinám Židů.

Bedřich Nosek