Edóm (JKI-J)

Edóm (hebr. červený) Území v již. sousedství Izraele nacházející se mezi Mrtvým mořem a Akabským zálivem. Za praotce Edómců byl podle bibl. tradice považován Jákobův bratr Ezau. Edómci vybudovali vlastní stát ještě před vznikem království v Izraeli. Jejich hl. městy byly Bosra a Sela (Skála, odtud řec. Petra). Za Davida sice byli podrobeni, avšak po rozpadu jednotného Davidova království opět získali samostatnost, ohrožovanou později Asýrií a Babylónií. Od 3. stol. př.n.l. ovládali E., zv. v té době již Idumea, Nabatejci; 126 př.n.l. území násilně judaizoval Jochanan Hyrkános z dynastie Hasmoneovců. Edómského původu byl Héródés Veliký a jeho otec Antipatros.

Dalibor Papoušek