Eirenaios (JKI-K)

Eirénaios (sv. Irenej, asi 130-202) Biskup lyonský (původem snad ze Smyrny), představitel rané patristiky. Ovlivněn učením janovské školy věnoval se alegorickým výkladům bible a obraně křesťanství proti odchylným, zejm. gnostickým směrům (gnóze), jak dosvědčuje dochovaný lat. překlad původně řec. práce Adversus haereses (Proti herezím). Z hist. hlediska ceněn rovněž jako autor nejstaršího soupisu řím. biskupů.

Břetislav Horyna