Eusebios z Kaisareje (JKI-K)

Eusebios z Kaisareje (asi 263- asi 339) Řec. teolog a historik, biskup v Kaisareji v Palestině, středisku vzdělanosti té doby. Pro koncil nikajský vypracoval vlastní verzi vyznání víry, vstřícnou vůči arianismu. Je nazýván „otcem církevních dějin“ díky spisu Ekklésiastiké historia (Dějiny církve, 325), který obsahuje řadu jedinečných zpráv a dokumentů, bez nichž bychom stěží rekonstruovali rané círk. dějiny. Sepsal též hist. dílo Chronikon (Kronika), panegyrik na Konstantina I. Velikého aj.

Pavel Pokorný