Feder, Richard (JKI-J)

Feder, Richard (1875-1970) Čes. rabín, od 1953 moravský rabín se sídlem v Brně a od 1961 též čes. vrchní rabín. Po ukončení studií na rabínském semináři ve Vídni působil od 1903 jako rabín v Kojetíně, Lounech, Roudnici nad Labem a Kolíně. Za nacistické okupace byl deportován i s rodinou do koncentračního tábora Terezín. F. psal populární knihy a články o judaismu a zabýval se studiem dějin obcí v Roudnici a v Kolíně. Hl. díla: Židovská tragedie (1947; jedna z prvních knih o holocaustu); Židovské besídky; Hebrejská učebnice (1923); Židé a křesťané (1919); Židovství a židé (1955); Sinaj (1955; učebnice žid. náboženství).

Bedřich Nosek