Frankel, Zacharias (JKI-J)

Frankel, Zacharias (1801-1875) Rabín a jeden ze zakl. konzervativního judaismu. Působil v Litoměřicích, Teplicích a od 1836 v Drážďanech. Podle vzoru Savignyho zpracoval ideu tzv. hist. judaismu. Nová židovská věda (Wissenschaft des Judentums) měla podle F. názoru postihnout podstatu žid. tradice jako historicky se vyvíjejícího celku. Založil věd. studium Talmudu a pozitivně-hist. směr v moderní žid. teologii. 1854 se stal prvním ředitelem Židovského teol. semináře ve Vratislavi a ovlivnil výchovu rabínů v Německu a zemích tehdejšího Rakouska. Ve střetech mezi zastánci reformního a ortodoxního judaismu zastával umírněné stanovisko.

Bedřich Nosek