Friedländer, David (JKI-J)

Friedländer, David (1750-1834) Obchodník, majitel továrny na hedvábí a publicista, aktivní bojovník za občanskou emancipaci Židů, zejm. v tehdejším Prusku. Byl přítelem a pokračovatelem M. Mendelssohna. Snažil se definovat judaismus jako konfesi založenou na etice; své názory vyjádřil v otevřeném dopise pastoru Tellerovi (Sendschreiben einiger Hausväter jüdischer Religion an den Probst Teller, 1799), v němž zastával deistickou koncepci náboženství. Ideál věčné pravdy, na němž se mohou shodnout osvícení Židé i protestanti, je podle něho shodný s čistým učením Mojžíše, tzn. s původním žid. monoteismem. 1778 založil Žid. svobodnou školu (Jüdische Freischule). Pro školní účely sepsal Lesebuch für jüdische Kinder (Čítanka pro žid. děti, 1779).

Bedřich Nosek