Gítagóvinda (Hind)

Gítagóvinda [gītagovinda] – básnické dílo, jehož autorem je Džajadéva (12.–13. st.). Popisuje erotická dobrodružství Kršnova s jeho hlavní milenkou Rádhou a dalšími pastýřkami (gópí), která jsou v kontextu Kršnova kultu často interpretována jako mystické alegorie lásky Boha k lidským „duším“.

Literatura:
Siegel, L. (1978), Sacred and Profane Dimensions of Love in Indian Traditions as Exemplified in the Gītagovinda of Jayadeva, Delhi: Oxford University Press.

Karel Werner