Günther, Anton (JKI-K)

Günther, Anton (1783-1863) Německý kat. filosof a teolog působící ve Vídni a Praze, představitel racionalistického proudu v něm. katolicismu poloviny 19. století. Snažil se smířit víru a rozum tak, že připisoval rozumu schopnost proniknout do tajemství víry. V knize Vorschule zur speculativen Theologie des positiven Christenthums (1828-1829) se pokoušel v duchu něm. idealismu nově odůvodnit kř. věrouku, dogmata, úvahy o Bohu a člověku. Přestože římkat. církev označila G. spekulativní filosofii a teologii za bludnou nauku a jeho spisy 1857 zakázala (Index librorum prohibitorum), měl G. i nadále značný vliv, který význ. zasáhl i čes. prostředí. K jeho stoupencům patřili např. arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg, budějovický biskup J. V. Jirsík, teologové J. E. Veith, J. N. Ehrlich, filosof J. H. Löwe. Güntherovci byli zásadními odpůrci papežské neomylnosti, která se po G. smrti projednávala na 1. vatikánském koncilu (1869-1870).

Helena Pavlincová