Gangá (Hind)

Gangá [gaṅgā] – nejposvátnější řeka hinduismu, opředená mnoha mýty a legendami. Podle jedné puránové verze má původ v úlitbě vodou, kterou vykonal Brahma ze svého džbánu na nohu Višnuovu, když Višnu ve svém vtělení trpaslíka dokončil tři obří kroky, jimiž získal vládu nad všemi třemi oblastmi vesmíru. Voda, stékající z Višnuova palce u nohy se stala nebeskou Gangou (občas ztotožňovanou s mléčnou dráhou noční oblohy) a sestupuje na zem skrze spletené prameny Šivových vlasů, neboť jinak by prý země nevydržela její náraz. Tak jsou na jejím původu zúčastněni všichni bohové trimúrti, což je jistě jedním z důvodů její neobyčejné posvátnosti. Puránová tradice připisuje její vodě moc smýt viny, nashromážděné v koloběhu znovuzrozování, a slibuje těm, kdo zemřou na jejím břehu, okamžité vykoupení. V personifikované formě je bohyně Gangá dcerou boha Himavanta a sestrou Šivovy manželky Párvatí.

Karel Werner