Garuda (Hind)

Garuda [garuḍa] – král mytických bytostí na způsob ptáků, který je dopravním prostředkem Višnuovým. Je to též název celé kategorie těchto bytostí, v překladech někdy nesprávně zvaných orlové. Jsou tradičními nepřáteli hadů.

Karel Werner