Gorazd (JKI-K)

Gorazd 1. Žák Metodějův, který se snad stal po Metodějově smrti (885) jeho nástupcem na arcibiskupském stolci (Cyril a Metoděj) a je považován za autora Proglasu. 2. Matěj Pavlík – Gorazd (1879-1942), pravosl. biskup český a moravskoslezský. Původně římkat. kněz, 1920 v Církvi československé, 1921 vysvěcen srbským patriarchou Dimitrijem pravosl. biskupem. Popraven 4. 9. 1942 za ukrývání atentátníků na R. Heydricha v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Pravosl. církví 1987 svatořečen.

Pavel Boček