Grabmann, Martin (JKI-K)

Grabmann, Martin (1875-1949) Něm. kat. teolog, novotomista, profesor kř. filosofie ve Vídni a Mnichově. Svůj odborný zájem soustředil na dějiny patristické a scholastické filosofie a teologie (novotomismus). Hl. díla: Die Geschichte der scholastischen Methode 1-2, 1909-1911; Der latinische Averroismus, 1931; Die Geschichte der katholischen Theologie, 1939 aj.

Helena Pavlincová