Grhyasútra (Hind)

Grhyasútra [gṛhyasūtra] – rukověť předpisů pro pravidelný domácí rituál a pro rituál při zvláštních příležitostech (sňatek, narození dítěte, udělení posvátné šňůry, obřady za zemřelé předky), jenž oobsahuje také obecná pravidla zbožného života.

Karel Werner