Habáň, Metoděj (JKI-K)

Habáň, Metoděj (1899-1984) Kat. teolog, dominikán, představitel čes. novotomismu. Po teol. studiu v Římě působil jako děkan a profesor na dominikánském učilišti v Olomouci. Podnítil i organizoval mnohé kat. aktivity (mezinárodní tomistickou konferenci 1932, tzv. akademické týdny, prázdninové kurzy kat. učitelstva aj.) a vydavatelské počiny (mj. založil a řídil časopis Filosofická revue, 1929-1948). Hl. díla: Sexuální problém, 1933, 21946; Psychologie, 1937; Přirozená etika, 1944 aj.

Helena Pavlincová