Harihara múrti (Hind)

Harihara múrti [hatiharamūrti] – zkombinovaná ikona podvojného božstva Višnu-Šiva. Existují dvě verze této ikony. Jedna z nich představuje mužskou podobu obou bohů, levá půle sochy obvykle Višnua a pravá Šivu; nejznámější ukázky pocházejí z Kambodže. Druhé verzi je připisován hlubší symbolický význam: její pravá strana zobrazuje Šivu, který symbolizuje čas, a její levá půlka představuje Višnua v jeho ženské podobě (jako Móhiní), která symbolizuje prostor; jako celek reprezentuje tato ikona manifestaci vesmíru v čase a prostoru.

Karel Werner