Harivamša (Hind)

Harivamša [harivaṃśa] – višnuistický text z doby kolem 400, někdy počítaný za puránu, byl však přičleněn k eposu Mahábhárata jako jeho závěrečná část. Je důležitý jednak tím, že obsahuje nauku o identitě nebo rovnocennosti bohů Šivy a Višnua (srovn. Harihara) a jednak podrobnými popisy událostí v životě Kršnově.

Karel Werner