Hind

Slovník hinduismu (2008)
Karel Werner

Hind obalka 1.jpg
Logo SOU 2.jpg Logo Strategie V2 1.jpg

Základem slovníku je anglický A Popular Dictionary of Hinduism (Curzon Press, Richmond 1994; 2. vyd. 1997), který autor pro české vydání upravil jako Malou encyklopedii hinduismu (Atlantis, Brno 1996). Česká verze byla ovšem oproti anglickému originálu rozsáhlejší: obsahovala více hesel, některá hesla byla rozšířena, doplněna byla literatura a poměrně obsáhlý úvod. Tato internetová verze Malé encyklopedie hinduismu vychází z dále rozšířeného a aktualizovaného druhého českého vydání, jež vyšlo v roce 2008 v bratislavském nakladatelství CAD Press. Editorské úpravy jsou zaznamenány níže v oddíle „Více o Slovníku hinduismu“, pro čtenáře nejviditelnější je vypuštění autorova úvodu a seznamu použité literatury. V prvním případě v souladu s koncepcí Religionistické encyklopedie i s ohledem na některé dnes již neudržitelné hypotézy, ve druhém proto, že příslušná literatura byla doplněna přímo k jednotlivým heslům encyklopedie.

Internetové vydání připravili Lubomír Ondračka a Zdeněk R. Nešpor.

Knižní vydání: CAD Press, Bratislava 2008. ISBN 80-8896-936-5 (1. vyd. Atlantis, Brno 1996, ISBN 80-7108-129-9).

Všechna hesla

Více o Slovníku hinduismu