Hiranjákša (Hind)

Hiranjákša [hiraṇyākṣa] – „zlatooký“, Hiranjakašipův bratr (dvojče). Askezí si vydobyl vládu nad světem a stejně jako jeho bratr po něm utiskoval bohy i lidi a dokonce svrhl zemi do nebeského oceánu. Višnu jej zabil ve své inkarnaci kance (avatár Varáha) a zemi vynesl na povrch na svých tesácích.

Karel Werner