Hiranjakašipu (Hind)

Hiranjakašipu [hiraṇyakaṣipu] – „zlatem oděný“, jméno krále Daitjů, který si vysloužil od Šivy vládu nad třemi světy na milion let a utiskoval lidi i bohy. Když zakázal svému synu Prahládovi uctívání Višnua, zrodil se Višnu jako avatár Narasimha a zabil jej.

Karel Werner