Jádžňavalkja (Hind)

Jádžňavalkja [yājñavalkya] – jméno několika legendárních osobností, někdy tradicí pokládaných (přes časovou diskrepanci) za jednu osobu. Jednou z nich je mytický kompilátor jedné recenze Jadžurvédu (Vádžasanéjisamhitá), druhou autor zákoníku Jádžňavalkjasmrti. Nejzajímavějším nositelem tohoto jména, který vykazuje známky skutečné osobnosti, však je učený bráhman, známý z Brhadáranjakópanišady, který se proslavil jako vítěz v mnoha debatách o povaze nejvyšší skutečnosti (brahma/átman) i o jiných tématech, které se konaly na dvoře legendárního a duchovně vyzrálého krále Džanaky, jenž vítěze bohatě odměňoval. Na vrcholu své životní dráhy se Jádžňavalkja vzdal světského života, aby odešel do bezdomoví. Své bohatství zanechal jedné ze svých dvou žen, druhé, jménem Maitréjí, pak svěřil své vědění, neboť neprojevila zájem o světské statky a požádala jej o jeho moudrost.

Literatura:
Brahmananda, Swami (1981), The Philosophy of Yajnavalkya, Shivanandanagar: The Divine Life Society.

Karel Werner