Jáska (Hind)

Jáska [yāska] (asi 5. st. př. n. l.) – autor etymologického díla Nirukta, který formuloval zásadu interpretace védských hymnů na třech úrovních. To znamená, že jeden hymnus může v sobě skrývat tři významy: (1) ádhjátmika, tj. týkající se vnitřní podstaty, čili duchovní nebo absolutní, (2) ádhidaivika, tj. týkající se Boha nebo bohů, čili teologický, a (3) ádhibhautika, tj. týkající se živlů a bytostí (bhúta), čili „přirozený“ nebo „obyčejný“. V nové době oživil tento princip interpretace véd Dajánanda Sarasvatí. Moderní religionistika rovněž uznává princip interpretace náboženských textů a symbolů, včetně významu rituálů, na více úrovních. Mircea Eliade razil pro tento rys mnoho významnosti termín „multivalence“.

Karel Werner