Jóel (JKI-J)

Jóel (hebr. Jo’el – Jahve je Bůh) Patrně judský prorok, jemuž je připisován stejnojmenný spis řazený k tradičnímu soboru dvanácti Malých proroků. Text proroctví neudává žádné údaje, podle kterých by bylo možné knihu nebo působení J. přesvědčivě datovat. Hl. tématem je den božího soudu, který podle J. nastane v údolí symbolicky nazvaném Jóšafat (hebr. Jošafat – Jahve soudí) a v pozdější tradici ztotožňovaném s jeruzalémským údolím Kidrón, místem budoucího zmrtvýchvstání. V Jeruzalémě se proto na tomto místě intenzivně pohřbívalo.

Dalibor Papoušek