Jógasútra (Hind)

Jógasútra [yogasūtra] – klasický spis o teorii a praxi jógy, jehož údajný autor Pataňdžali není blíže znám, ačkoli někteří badatelé připisují autorství spisu nebo jeho nejstarší části gramatikovi stejného jména, který žil ve 2. st. př. n. l. Spis má čtyři oddíly, jež činí dojem redakční úpravy na základě původně samostatných textů, takže existuje názor, že autorů bylo více a že ke konečné redakci spisu došlo až ve 4. st. Není pochyby o tom, že spis představuje jistou syntézu jógových názorových proudů a praktických metodik, které byly běžné v údobí přechodu od bráhmanismu k hinduismu, tedy zhruba v době od 3. st. př. n. I. do 3. st.

Literatura:
Coster, Geraldine (1934), Yoga and Western Psychology, Oxford: Oxford University Press, (repr. Delhi: Motilal Banarsidass, 1968).
Hauer, J. W. (1958), Der Yoga: Ein indischer Wege zum Selbst, Stuttgart: Kohlhammer, str. 223–39-
Leggett, Trevor (1990), The Complete Commentary by Sankara on the Yoga Sutras, London and New York: Kegan Paul International.

Karel Werner