Jašódá (Hind)

Jašódá [yaśodā] – pastýřka (gópí) z okolí Vrndávanu, jejímž manželem byl pastýř Nanda. Oba se stali pěstouny Kršny v jeho útlém věku, když jej k nim odnesl jeho otec Vasudéva, aby jej zachránil před záhubou z rozkazu Kamsy, tyranského krále Mathury, kterému bylo předpověděno, že jej Kršna zbaví vlády a života.

Karel Werner