Jadžurvédasamhitá (Hind)

Jadžurvédasamhitá [yajurvedasaṃhitā] – „sbírka vědění o oběti“, třetí kniha védských textů, která obsahuje prozaické popisy a předpisy pro obětní rituál a mantrové průpovědi ve verších. Je zachována ve dvou poněkud odlišných recenzích, v tzv. „černé“ verzi jménem Taittiríjasamhitá a v „bílé“ verzi, zvané Vádžasanéjisamhitá. Část manter této sbírky je vzata ze Rgvédu, většina však nemá starší známou předlohu.

Karel Werner