Jama (bytost) (Hind)

Jama (bytost) [yama] – podle védského mýtu první člověk, který také jako první zemřel a stal se vládcem posmrtné oblasti, kam za ním pak přišli další zemřelí. Tato oblast se pro další generace stala domovem zemřelých otců (pitrlóka). Jeden z hymnů Rgvédu líčí, jak ještě za života Jamová ve světě, jej jeho sestra Jamí svádí, aby spolu zplodili lidstvo. Jeho úloha jako praotce lidstva však není zcela jasná, v jiném mýtu je jím Manu, Jamův bratr. Také Jamová říše mrtvých se v jiném okruhu mýtů zdá být spíše v podsvětí a místem hrůzy, kde je jeho obydlí hlídáno dvěma psy, které Jama občas vysílá mezi lidi jako své posly věštící smrt. Jama se pak projevuje jako soudce zemřelých, které posílá do dalších oblastí podle zásluh nebo zpět na zemi do nového zrození.

Karel Werner