Javana (Hind)

Javana (yavana) – původně označení jen pro Řeky (srovn. Jónové), později pro všechny cizince.

Karel Werner