Johanka z Arku (JKI-K)

Johanka z Arku (Jeanne d’Arc, Panna orleánská, 1412-1431) Franc. hrdinka ztělesňující lidové vlastenectví. Vzešla ze selské rodiny v Champagni; byla mimořádně zbožná a od 1425 prožívala „slyšení“ sv. Michala, sv. Kateřiny, sv. Markéty aj., kteří ji – za „stoleté války“ s Angličany – nabádali zachránit Francii. Za obléhání Orléansu (1429) jí král Karel VII. dovolil vést vojsko. Osvobodila Orléans a doprovodila panovníka do Remeše, kde byl 17. 7. 1429 korunován. V dalších bojích (1430) byla méně úspěšná. Blízko Compiègne padla do zajetí a byla postavena před círk. soud, který ji označil za čarodějnici a kacířku; 30. 5. 1431 byla v Rouenu upálena. Lid ji uctíval a už papež Kalixtus III. ji 1456 prohlásil za nevinnou. Kanonizována 1920 papežem Benediktem XV. Požívá úcty druhého patrona Francie.

Pavel Spunar