Josephus Flavius (JKI-J)

Josephus Flavius (žid. jménem Josef ben Matitjahu ha-Kohen; 37/38- po 100) Žid. historik. Pocházel z kněžské rodiny, ale záhy se přiklonil k farizejskému hnutí. Zúčastnil se protiřím. povstání 66-70, byl zajat, později propuštěn a jako člen doprovodu Tita zažil dobytí Jeruzaléma a zničení chrámu. Usadil se v Římě a věnoval se spisovatelské činnosti. Psal řecky i latinsky: Historiá Iúdaikú polemú pros Rhómaiús (Válka židovská;  o příčinách a průběhu boje s Římany), Iúdaiké archaiologiá (Žid. starožitnosti; o dějinách Židů až do doby císaře Nerona), Iósépú bios (Josephův život čili Životopis; autobiografie), Contra Apionem (Proti Apionovi čili O starobylosti Židů; o žid. náboženství a jeho obraně).

Bedřich Nosek