Kámasútra (Hind)

Kámasútra [kāmasūtra] – pojednání o teorii a praxi milování a milostných vztahů, jehož autorem je Vátsjájana Mallanága (4. nebo 5. st.). Znalost a hluboké porozumění erotickému aspektu lidského života a kompetence v technikách milostného soužití je možno tradičně pokládat za jednu z náboženských povinností hinduisty vůči sobě a jeho blízkým, a to na základě systému ášrama dharma, tj. povinností hinduisty podle životních stadií, v kterých se právě nachází. Ve druhém stadiu, jakožto hospodář (grhastha), jedním ze dvou lidských cílů (purušártha), které by měl realizovat, je káma čili naplnění smyslových, včetně estetických tužeb na všech úrovních, což ovšem zahrnuje milostné uspokojení ve všech jejích aspektech.

Literatura:
Meyer, Johann Jakob (1953), Sexual Life in Ancient India: A Study in the Comparative History of Indian Culture, London: Routledge & Kegan Paul.
Miltner, Vladimír (1969), Vátsjájana Mnich: Kámasútra aneb poučeni o rozkoši, Praha: Státní zdravotnické nakladatelství (rozšířené vydání 1991).
Schmidt, Richard (1922), Beiträge zur indischen Erotik: Das Liebesieben des Sanskritvolkes, Berlin: Barsdorf.

Karel Werner