Kúrma (bůh) (Hind)

Kúrma (bůh) [kūrma] – jméno boha Višnua v jeho druhé hlavní inkarnaci. Podle puránové mytologie podstoupil Višnu vtělení v podobě želvy, aby usnadnil průběh stloukání kosmického oceánu za účelem získání nápoje nesmrtelnosti. Jako želva se ponořil na dno kosmického oceánu, aby sloužil za základnu pro horu Mandara, takže bohové a asurové (titáni) jí mohli při stloukání za pomoci hada Vásukiho snadněji otáčet.

Karel Werner