Kušánové (Hind)

Kušánové [kuṣāṇa] – název pro konglomerát kmenových společenstev většinou indoevropského původu, rozšířených ve střední Asii, východním Íránu a Afghánistánu, kteří pronikli až do Indie počátkem n. l. Jejich valná část snad patřila k národu Tocharů (známých v Číně pod jménem Jüe-č’/Yuezhi), kteří byli příbuzní Parthů (Pahlavů), a byli pomíchaní se skupinami Skythů (v Indii zvaných Šakové). Tito válečníci založili v 1. st. Kušánské impérium, které sahalo od severní Indie po střední Asii, čímž byla otevřena cesta, po které se vliv hinduismu a buddhismu šířil do střední Asie, Číny a na Dálný východ. Kaniška I. z Kušánské dynastie založil kol r. 120 město Purušapura (dnešní Péšavár) a stal se patronem buddhismu, zůstal však tolerantním ke všem ostatním náboženstvím.

Karel Werner