Kubéra (Hind)

Kubéra, Kuvéra [kubera] – původně zemní duch (zmíněný v Atharvavédu 8.10.28), později bůh bohatství a podzemních pokladů, vládce severu a pán nižších božstev označovaných jmény jakša a guhjaka, a otec „rybooké“ bohyně Mínákší. Jeho jízdním „zvířetem“ je trpasličí jakša a kromě toho má samohybný vzdušný vůz palácových rozměrů, zvaný Pušpaka.

Karel Werner