Kurukšétra (Hind)

Kurukšétra [kurukṣetra] – bitevní pole, na kterém podle eposu Mahábhárata došlo k velkému boji mezi klany Kuruovců a Pánduovců, před jejímž započetím Kršna zjevil Ardžunovi, veliteli Pánduovců, nauky uložené v Bhagavadgítě. Symbolicky: lidské tělo jakožto bojiště, na němž mysl zápolí se smysly o nadvládu nad lidskou osobností a na němž vítězně dovrší nebo prohraje boj o své osvobození. Na této úrovni alegorické interpretace se okolnosti a události, za nichž Kršna zjevil Ardžunovi nauku o osvobození a cestě k jeho dosažení, jeví v novém světle, jemuž bylo dosud věnováno v odborných studiích málo pozornosti.

Karel Werner