Kuruovci (Hind)

Kuruovci – jeden z obou válčících rodů v eposu Mahábhárata. Jejich praotec Kuru byl princem legendární lunární dynastie.

Karel Werner