Lévinas, Emmanuel (JKI-J)

Lévinas, Emmanuel (1905-1995) Franc. filosof. Původem z Litvy, od 1923 žil ve Francii. Studoval na univerzitě ve Štrasburku, 1928-1929 ve Freiburgu. Působil jako profesor filosofie na pařížské univerzitě. Byl ovlivněn fenomenologií Edmunda Husserla (1859-1938), na něhož navázal zejm. v metodě intencionálních analýz. Jako praktikující Žid, jemuž se dostalo talmudického vzdělání, postavil do centra svých úvah přítomnost druhého. Odtud pak interpretoval metafyziku jako „transcendenci k druhému“, kterou pak na rozdíl od Martina Heideggera (1889-1976) upřednostňoval před abstraktní ontologií, uzavírající cestu k etice. Hl. díla: De l’existence à existant (Existence a ten, kdo existuje, 1947, čes. 1997); En découvrant l’existence avec Husserl et Heidegger (Objevování existence s Husserlem a Heideggerem, 1949, 1967), Difficile liberté (Obtížná svoboda, 1963), Totalité et infini (Totalita a nekonečno, 1961, čes. 1997), Quatres lectures talmudiques (Čtyři talmudická čtení, 1968), Humanisme de l’autre homme (Humanismus druhého člověka, 1972), Ethique et infini (Etika a nekonečno, 1981, čes. 1994), De Dieu qui vient à l’idée (Bůh přichází na mysl, 1982).

Dalibor Papoušek