Lanka (Hind)

Lanka [laṅkā] – jméno ostrova a jeho hlavního města, popsaného v eposu Rámájana jako sídlo krále démonů Rávany, který unesl Sítu. V koloniální době byl tento ostrov zván Cejlon a pod britskou správou byl administrativně přičleněn k Indii. Po vyhlášení nezávislosti bylo pro něj oficiálně zvoleno jméno Šrí Lanka. Podle puránové mytologie se jedná původně o vrcholek mytické hory Méru, bůh větru a bouří Váju jej však urval a mrštil do moře na jihu Indie, kde tak vznikl ostrov, jenž slynul krásou a býval donedávna zván „perla Indického oceánu“.

Karel Werner