Lev XIII. (JKI-K)

Papež Lev XIII.

Lev XIII. (vl. jm. Vincenzo Gioacchino Pecci, 1810-1903) Papež od 1878. Za jeho pontifikátu se zlepšily vztahy s evrop. státy i adaptace římkat. církve moderní společnosti. Bývá nazýván „encyklikovým“ papežem, neboť podepsal 46 encyklik; mnohé z nich určujícím způsobem formovaly kat. učení i teologii 20. století. Jedna z prvních encyklik Aeterni Patris (1879) doporučuje studovat a rozvíjet teol.-fil. systém Tomáše Akvinského (novotomismus); encyklika Grande munus (1880) rozšířila úctu ke slovanským apoštolům Cyrilu a Metodějovi na celou církev, Libertas (1888) rozebírá kat. učení o svobodě. Zásadní je první soc. encyklika Rerum novarum (1891), která formulovala novou soc. doktrínu římkat. církve a proti socialistickým koncepcím nabídla kř. řešení dělnického problému; encyklika Providentissimus Deus (1893) zahájila soustředěné tažení proti kat. modernismu.

Helena Pavlincová