Mámallapuram (Hind)

Mámallapuram [māmallapuram], též Mahábalipuram – komplex menších chrámů a kaplí vytesaných ze skal na mořském pobřeží na jih od Čennaie. Některé z nich jsou jeskynního typu a některé, z otesaných „bludných skal“, též ve tvaru povozu (ratha). Tento umělecky vynikající komplex byl vybudován za dynastie Pallavů, asi v 7.–8. st. Místo obsahuje též proslulý pobřežní chrám a veliký skalní reliéf, představující sestup řeky Gangy z nebe, často nesprávně nazývaný „Ardžunovo pokání“.

Karel Werner