Mára (Hind)

Mára [māra] (smrt; slovanská Morana) – v raném buddhismu: vládce samsárového světa, v němž jsou bytosti podrobeny opětovné smrti; ve své četné družině má mimo jiné též svůdné dcery reprezentující sexuální vášně. V hinduismu nemá samostatnou existenci, nýbrž je ztotožněn (patrně pod buddhistickým vlivem) s bohem milostné touhy Kámou. Jde o zřídka zmíněný aspekt Kámovy osobnosti, avšak patřící k němu logickou implikací. Tím, že jeho doménou je erotika, která nachází své naplnění ve smyslovém uspokojení, které je možné jen v samsárových oblastech, v nichž je existence charakterizována opětovaným zrozováním a umíráním, láká vlastně Káma bytosti tím, že jim poskytuje dočasné rozkoše lásky, do smrtonosné pasti.

Karel Werner