Mátarišvan (Hind)

Mátarišvan [mātariśvan] – „vzešlý z matky“, védský bůh, který donesl lidem oheň z nebe a má proto úzký vztah k ohni domácího krbu. Jeho jméno je odvozeno z procesu zapálení ohně metodou tření dvou kusů dřeva. Plochý kus dřeva s vyhloubeným dolíkem, zvaný mátar (matka), sloužil za základnu. Do dolíku základny pak byl vložen svým hrotem dolů zaostřený kolík (arani) a rychle otáčen za použití tětivy luku. Oheň, takto zapálený, si nicméně podržel svůj charakter ohně přišlého z nebe, který je souvztažný s bleskem (jenž také někdy zapaluje), a tedy s bohem Agnim. Na pozadí těchto představ lze vytušit existenci pradávného indoevropského mýtu, který patrně dal také vznik řeckému mýtu o Prométheovi.

Karel Werner