Mínákší (Hind)

Mínákší [mīnākṣī] – „rybooká“, jihoindická bohyně, instalovaná v jednom z největších jihoindických chrámů v Madurai. Je dcerou boha Kubéry a manželkou Šivovou a v hinduismu je pokládána za vtělení bohyně Párvatí.

Karel Werner