Mírábáí (Hind)

Mírábáí [mīrābāī] (16. st.) – rádžpútská princezna, která dosáhla legendární slávy jako básnířka a mystická osobnost. Její náboženské písně, vyjadřující oddanost bohu (srvn. bhadžan) v osobě Kršnově, jsou dosud velmi populární. Podle indického obyčeje byla záhy provdána bez možnosti vlastního rozhodování o věci; jejím manželem se stal rána (vládce) Udaipuru. Nespokojena se svým omezeným údělem, uprchla posléze palácovému životu, a vydala se do Vrndávanu, kde doufala nalézt své duchovní naplnění. Legendy o jejím životě se v podrobnostech značně liší, jsou však velmi oblíbené.

Literatura:
Marková, Dagmar (1998), „Míra Báí – nevěsta Krišnova“, Nový Orient 1/98, 16–17.

Karel Werner