Mókšadharma (Hind)

Mókšadharma [mokṣadharma] – textové pojednání vložené do eposu Mahábhárata a zabývající se filozofickými otázkami, životními problémy a hlavně tím, jak dosáhnout osvobození. Filozoficky je tento text blízký předklasickému myšlení sánkhjovému.

Karel Werner